nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 18.05.2005r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w dn. 18.05.2005r
Na zebraniu obecnych było 14 członków Komisji Uczelnianej "S". Zebranie prowadził kol. Irena Wiśniewska.
 1. Odbyło się spotkanie Przewodniczących związków zawodowych z Władzami Uczelni: JM Rektorem Janem Kopcewiczem, panem Rektorem-Elektem Andrzejem Jamiołkowskim i panem Dyrektorem Stefanem Nielkiem.
  Uczelnie Wyższe otrzymały wreszcie (koniec kwietnia) z MENiS rozporządzenie dot. warunków wynagrodzenia za pracę pracowników uczelni państwowych wraz z nowym taryfikatorem (podniesiono dolne granice widełek). Niestety uczelnie nie otrzymały dodatkowych środków na podwyżki. Jeśli chcą wprowadzić podwyżki, muszą to uczynić w ramach posiadanych funduszy. Na UMK fundusz płac ma deficyt budżetowy około 12 mln zł. Rektorzy poinformowali więc, że podwyżka ograniczy się chwilowo do osób, które nie mieszczą się w widełkach. Być może jakaś kolejna grupa pracowników otrzyma podwyżkę w późniejszym czasie.

 2. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała jak wygląda w praktyce realizacja stanowiska Walnego Zebrania Delegatów odnośnie funduszu socjalnego. Przypomniała, że w stanowisku zobowiązano KU do negocjacji w sprawie zakupu świątecznych bonów towarowych dla wszystkich pracowników i emerytów oraz zmiany zasad przyznawania świadczeń socjalnych osobom samotnym. Chodziło o to, by dla tych osób tabela była zmieniona (korzystniejsza) i by osoby samotne mogły korzystać z wczasów indywidualnych co roku.
  Ostateczny efekt negocjacji jest taki, że bonów towarowych wprawdzie nie będzie, ale jest zarezerwowany duży limit środków na pomoc finansową i będzie ona realizowana oczywiście również przed świętami (zał. nr 1). Przyjmowane będą wszystkie wnioski a w przypadku dochodów przekraczających tabelę, decyzja będzie uzgadniana z Międzyzwiązkową Komisją Socjalną. "Solidarność" zaproponowała, a pan Dyrektor przyjął do wiadomości, by dla osób samotnych granicznym kryterium przyznawania zapomóg były przychody do 2000 zł. (zał. nr 2).
  Wynegocjowano również podniesienie z 500 do 850 zł kwoty bazowej dofinansowania do wycieczki zakupionej u obcego organizatora.
  W ostatnim czasie zaczęły docierać do nas głosy zaniepokojonych pracowników, że do dnia dzisiejszego (18.05 br) nie jest rozwiązana w Bachotku sprawa wyżywienia podczas turnusów wczasowych i kolonii. Postanowiono napisać do p. Dyrektora z prośbą o wyjaśnienie oraz przypomnieć nasze stanowisko przeciwne likwidacji stołówki w Bachotku (zał. nr 3).

 3. Kol. Ludmiła Fastowicz przekazała kilka wiadomości z praz Zarządu Regionu, m.in. na temat obchodów rocznicowych, ewentualnego przyłączenia się Regionu Włocławskiego do naszego Regionu, a także sprawy lustracji w Związku.

 4. KU podjęła 2 uchwały: przyjęcie nowego członka (uchw. nr 2) oraz preliminarza budżetowego (uchw. nr 3).

 5. Z inicjatywy Koła "Solidarność" w Inst. Fizyki organizujemy spotkanie kubileuszowe z okazji XXV-lecia powstania naszego Związku. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2005r o godz. 18-tej w Forcie IV (ul. Chrobrego 86). Na spotkanie zapraszamy członków "Solidarności" obecnych i byłych i ich rodziny (plakaty). Indywidualne zaproszenia postanowiono wysłać do członków Komitetu Założycielskiego oraz I Komisji Uczelnianej NSZZ "S". Generalnie spotkanie jest otwarte i serdecznie zapraszamy wszystkich "pozytywnie zaangażowanych emocjonalnie".

 6. Również 17 czerwca, o godz. 12-tej, w ramach obchodów rocznicowych, odbędzie się uroczysty Walny Zjazd NSZZ "S" Regionu Toruńskiego. Zjazd odbędzie się w sali wielkiej Dworu Artusa.

 7. Kol. I. Wiśniewska przypomniała o czekających nas w tym sezonie wycieczkach i zasadach odpłatności.

  • 11-12.06.2005r - wycieczka do Elbląga, Fromborka i spływ kanałem z Elbląga do Buczyńca,

  • 25.06. - wyjazd do Bachotka na zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńskiego,

  • 25-31.07. - Białystok, Suwałki i okolice (m.in. Wilno, Wigierski Park Narodowy, szlak tatarski, itd),

  • 6-12.08 - Zakopane i okolice,

  • 28.08-5.09. - Kijów, Lwów, naddnieprowe pejzaże i Podole

 8. Termin następnego zebrania KU - 15.06., godz. 17-ta

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium