nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 4.XII.2002r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 4.XII.2002r

Na zebraniu obecnych było 9 członków Komisji Uczelnianej.
1. Mówiono o finansach związkowych. Od dłuższego już czasu zmuszeni jesteśmy ograniczać przyznawanie zapomóg jedynie do typowych wypadków losowych. Wiele Komisji Zakładowych w ogóle nie przyznaje zapomóg, przeznaczając wszystkie środki na działalność statutową. Ze względu m.in. na dużą ilość zasiłków statutowych w ostatnim okresie oraz oczekujące nas wydatki, podjęto decyzję o zmniejszeniu lokaty o 2 tys. zł.
2. Kolejny raz poruszono sprawę bezpieczeństwa na terenie Uczelni. Brak jest patroli policyjnych lub straży miejskiej, obiekty są niezabezpieczone, portierzy czują się zagrożeni.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z dużą kwotą niewykorzystanych środków finansowych funduszu Dyrekcja zakupiła w tym roku bony towarowe dla pracowników i emerytów Uczelni. Powstał jednak problem dot. emerytów. Zmieniono interpretacje przepisów i uznano, że emeryci, którzy przeszli na emerytórę po współmałżonku tracą prawo do korzystania z funduszu socjalnego UMK, pomimo, że przepracowali tu wiele lat. Postanowiono w tej sprawie skierować do p. Dyrektora prośbę o wyjaśnienie. Niektórzy członkowie Komisji Uczelnianej przekazali opinię swoich współpracowników - uważa się, że niektóre osoby korzystające z funduszu socjalnego są nieuczciwe i podają zaniżone dochody. Zastanawiano się jak temu zapobiec.
4. Kol. Ludmiła Fastowicz przekazała informację o pracy Zarządu Regionu:
  • przedstawiciele ZR brali udział w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada
  • Zarząd Regionu ma swoją stronę internetową:
    www.solidarnosc.torun.pl
  • pracownicy szpitala weszli w spór zbiorowy
  • kolejne grupowe zwolnienia - w Elanie, Geofizyce, cukrowni w Chełmży
  • Komisja Krajowa nie wybrała jeszcze całego Prezydium, ale ma już skarbnika - J. Niemca
  • ZR przyjął w dn. 25.XI. stanowisko w sprawie bezrobocia - załącznik
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium