nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 24.04.2002
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 24.04.2002 r

    Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak. Obecnych było 13 osób (na 19).
    1. Kol. Przewodniczący omówił uzgodniony przez Dział Socjalny ze związkami zawodowymi plan podziału środków finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
    2. W związku z zakończeniem się kadencji Społecznego Inspektora Pracy w najbliższym czasie zarządy obu zw. zawodowych dokonają wyboru nowego SIP. Komisja Uczelniana oceniła bardzo wysoko pracę dotychczasowego SIP - kol. Tomasza Polakiewicza. Pełnił on swoją funkcję w sposób b. fachowy, kompetentny i rzetelny. Zaproponowano ponownie zgłosić kol. T. Polakiewicza jako kandydata na SIP.
    3. Kol. Grażyna Gawrońska omówiła spotkanie organizowane przez Koło "S" w Centrum Astronomii w Piwnicach. Podczas spotkania przewiduje się zwiedzanie Centrum Astronomii, rozmowy i dyskusje dot. spraw związkowych i pracowniczych oraz spotkanie koleżeńskie przy ognisku. Spotkanie odbędzie się w dn. 11.05 br.
    4. Ukazał się pierwszy nr biuletynu wewnątrzzwiązkowego. Poproszono obecnych, by go rozprowadzili wśród członków Związku. Biuletyny te są również w biurze "S" i członkowie Związku w każdej chwili mogą je otrzymać.
    5. Sprawa przedstawicieli Związku w Radach Wydziału (Instyt.). Kilka Kół podało już Komisji Uczelnianej nazwiska swych przedstawicieli do rad Wydz. (Instyt.). Prośba, by pozostałe Koła uczyniły to jak najszybciej. Zaproponowano, by we wrześniu zorganizować spotkanie Komisji Uczelnianej i naszych przedstawicieli w Radach z JM Rektorem i by część tego spotkania poświęcić omówieniu z Panem Rektorem sposobu realizacji w praktyce uprawnień związkowych. Postanowiono też zorganizować spotkanie KU z prawnikiem specjalistą z zakresu prawa pracy.
    6. W związku z kierowanymi do Komisji Uczelnianej zapytaniami dot. pomocy finansowej na wypoczynek letni dzieci postanowiono przeprowadzić analizę naszego budżetu i na następnym zebraniu KU (22.05) podjąć decyzję.
    7. Przyjęcie do Związku 3 osób (Archeologia, Geografia, emerytka) - uchwała nr 17.
    8. Wolne wnioski:
        - sprawa b. długiego terminu oczekiwania na wizytę u dentysty w APL-u.
        - sprawa premii w Stołówkach: czy pracownikom przed emeryturą można powiększyć zarobki jedynie tak, że zmniejsza się premię innym?
Terminy zastępnych zebrań KU: 22.05.2002, 19.06.2002
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium