nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 03.04.2002 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 03.04.2002 r

    Odbyło się zebranie Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" inaugurujące nową kadencję związkową. Obecnych było 18 członków Komisji (KU liczy 19 członków). Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
    Na wstępie w imieniu całej Komisji kol. St. Biniak złożył serdeczne podziękowania dotychczasowemy Przewodniczącemu Związku kol. Januszowi Szatkowskiemu za trud, czas i pełne zaangażowanie z jakim przewodniczył naszemu Związkowi przez ostatnie dwie kadencje.

    Następnie kol. Stanisław Biniak przedstawił krótko wszystkich członków Komisji Uczelnianej, po czym kolejno proponował pracę w Prezydium KU zaczynając od osób, które są członkami Komisji po raz pierwszy. Ostatecznie zgodę na kandydowanie wyraziły następujące osoby:
    1. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
    2. Sławomir Hinc
    3. Elżbieta Burkacka-Łaukajtys
    4. Grażyna Gawrońska
    5. Ewa Radomska
    6. Irena Wiśniewska

Przy 1 głosie wstrzymującym się osoby te zostały wybrane do Prezydium KU NSZZ "S".

    Komisja Uczelniana na swym pierwszym posiedzeniu podjęła uchwały (nr 11 - 16) regulujące następujące sprawy:
    - powierzenie prowadzenia sekretariatu Związku kol. Wiśniewskiej i prośba do Władz o oddelegowanie jej do pracy związkowej,
    - kontynuacja zatrudniania na umowę księgowej,
    - podejmowanie przez Prezydium KU decyzji finansowych do kwoty określonej wysokości,
    - upoważnienie kol. Piotra Lewandowskiego do reprezentowania Związku w komisjach przetargowych organizowanych przez Dział Socjalny,
    - delegowanie do pracy w Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej kol. Wandy Perczak, Grażyny Załuskiej, Aliny Boniewicz,
    - przyjęcie do Związku 3 osób (W.Szt. Pięknych, Biblioteka).

    Zaapelowano do członków Komisji o regularne odbieranie z biura materiałów oraz o pomoc w docieraniu do członków Związku. Poproszono również o aktywność przy redakcji naszej strony internetowej, materiałów do głosu Uczelni oraz biuletynów wewnątrzzwiązkowych.

    Kol. St. Biniak zasygnalizował 2 sprawy, które trzeba załatwić w najbliższym czasie:
    - wybór nowego społecznego inspektora pracy. Do tej pory funkcję tę pełnił w sposób b. odpowiedzialny i kompetentny kol. Tomasz Polakiewicz (chemik). Wyboru nowego SIP dokonają zarządy obu związków.
    - wybór przedstawicieli Związku do Rad Wydziałów.

    Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o wycieczkach organizowanych przez Związek oraz sposobie informowania o nich pracowników:
    - wycieczka w Karkonosze w dn. 1-5.05.2002r
    - wycieczka do Lwowa w dn. 6-12.07.2002r (zapisy od 16.04.br)
    - IV ogólnopolska pielgrzymka "Solidarności" do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej - 21.04.br. - organizuje Zarząd Regionu
Informacje o wycieczkach czy imprezach kulturalnych są wywieszane na naszych tablicach w Rektoracie, na tablicach związkowych w poszczególnych jednostkach (w miarę odbierania ich przez przedstawicieli) oraz umieszczane są na naszej stronie internetowej. Przypominamy adres: www.solidarnosc.uni.torun.pl

Wolne wnioskie:
    - kol. L. Fastowicz poinformowała, że zostało umorzone postępowanie prokuratorskie wszczęte na skutek skargi posła B. Lewandowskiego w związku z jakoby nieprawnie przejętym przez Zarząd Regionu mienia - "Łukiem Cezara"
    - Kol. Elżbieta Burkacka zdała krótkie sprawozdanie z komisji bhp, w której uczestniczyła. Ponieważ zmieniły się przepisy odnośnie przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, osoby które dostają obecnie taki dodatek, będą miały pensję zasadniczą podwyższoną o wysokość dodatku.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl