nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 26.10.2005 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 26.10.2005 r
Na zebraniu było 11 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
  1. Przewodniczący poinformował zebranych o spotkaniu Prezydium KU z Kierownikiem Działu Socjalnego, p. mgr Ilanną Rylich. Pani Kierownik poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o szkolnictwi wyższym, zachodzi konieczność zmiany regulaminu działalności socjalnej. Chodzi głównie o zmiany formalne. Sprawą dyskusyjną jest też dalsze korzystanie z funduszu przez doktorantów. Członkowie Prezydium prosili, by wnieść poprawkę dot. korzystania z wczasów indywidualnych. Chodzi o to, by skorzystanie przez osobę z wczasów zorganizowanych w danym roku nie było przeszkodą do otrzymania wczasów indywidualnych w przyszłym roku. A więc utrzymanie zasady, że wczasy indywidualne co 2 lata, ale pomiędzy możliwość wczasów zorganizowanych.
    Pani Kierownik poinformowała również, że nie przewiduje się "akcji przedświątecznej", takiej jak w zeszłym roku. Jednakże każdy będący w trudnej sytuacji może złożyć wniosek o zapomogę finansową. Od nowego roku zmienione będą tabele, podniesione kwoty podwyżek, podwyższona podstawa dofinansowania do wczasów indywidualnych, itd.
    Rozmawiano też o sytuacji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku. Ponieważ dotychczasowy Kierownik się nie sprawdził i Ośrodek przynosi coraz większe straty, Władze Uczelni rozważają różne ewentualności dalszego losu Ośrodka. Członkowie Prezydium jeszcze raz podnieśli koniecznośc powołania specjalnej komisji ds. Bachotka.

  2. Skarbnik kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres 1.I-30IX.2005r.

  3. Jeden z kolegów związkowców z wydziałów medycznych UMK zgłosił do naszego Przewodniczącego wniosek, mianowicie chce być przedstawicielem "S" w senacie. Jednakże rzeczą pierwszoplanową jest przeprowadzenie zmian formaln-organizacyjnych w Związku na Uczelni. Nadal serdecznie zapraszamy naszych kolegów na zebrania Komisji Uczelnianej "S".

  4. Następne zebrania Komisji Uczelnianej: 23.XI oraz 14.XII.2005r, godz. 17-ta.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium