nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 23.11.2005 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 23.11.2005 r
Na zebraniu obecnych było 12 osób.
  1. Kol. Irena Wiśniewska przekazała informację dot. bieżącej działalności socjalnej UMK. Wielu pracowników i emerytów pyta, czy będzie jakiś dodatkowy zasiłek przed Świętami. Otóż każda osoba będąca w trudnej sytuacji finansowej (dochód nie przekraczający 1600 zł/os) może złożyć w Dziale Socjalnym wniosek o zapomogę finansową lub w przypadkcah losowych (np. przewlekła choroba) o zapomogę losową. Każdy spełniający kryteria otrzyma na pewno pomoc finansową, gdyż są na to zarezerwowane środki.
    Aktualnie trwają uzgodnienia co do kształtu tabel dofinansowań do obozów i kolonii oraz wczasów zorganizowanych a także wycieczek. Podwyższono też pomoc na cele mieszkaniowe. Maksymalna wysokość pożyczki remontowej będzie wynosić 22.000 zł a maksymalna wysokość pożyczki na zakup mieszkania: 40.000 zł. Negocjacji wymaga jeszcze przedstawiona tabela dofinansowania do wczasów indywidualnych. Podniesiona została kwota bazowa z 850 zł do 1000 zł, ale konstrukcja tabeli jest taka, że pracownicy zyskali by niewiele lub nawet otrzymali by mniej (w niektórych przedziałach) niż w zeszłym roku.

  2. Kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe naszej działalności związkowej. Nie przekroczono nigdzie preliminarza budżetowego, a w niektórych punktach są jeszcze rezerwy.

  3. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała o pielgrzymce "Solidarności" do Rzymu do grobu Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci Ojca Św. Nasza toruńska pielgrzymka odbędzie się w dn. 29.03-6.04.2006 (9 dni). Koszt będzie wynosił około 1450 zł i 60 e.

  4. Kol. I. Wiśniewska przedstawiła propozycję wyjazdu do Opera NOVA na koncert światowej sławy zespołu Harlem Gospel Choir w dn. 6.12.2005r. Koncert zapowiada się nadzwyczajnie, na pewno będzie wydarzeniem nieprzeciętnym. Pomimo b. wysokiej ceny biletów członkowie KU zgodzili się na organizację tego wyjazdu przyznając dofinansowanie w wys. 50 zł do biletu dla członka "Solidarności".

  5. Następne zebranie Komisji, połączone ze spotkaniem opłatkowym - 14.XII.br.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium