nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 14.12.2005 r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 14.12.2005 r
Na zebraniu obecnych było 15 członków Komisji Uczelnianej NSZZ "S"
Zebranie prowadził kol. Stanisław Biniak
  1. Na początku poinformowano o miłej dla wszystkich członków Związku wiadomości, a mianowicie o wniosku Rady Wydz. Chemii, dotyczącym przyznania stanowiska profesora naszemu Przewodniczącemu, kol. Stanisławowi Biniakowi.

  2. Następnie powiadomiono członków Komisji Uczelnianej o przebiegu prac Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej. W ostatnim okresie bardzo dużo osób (ok. 1200) składało do Działu Socjalnego wnioski o zapomogifinansowe lub losowe. Wszystkie osoby, które spełniły kryteria otrzymały pomoc. Jednakże stale powracają zapytania o bony towarowe dla wszystkich z okazji Świąt. Ten pomysł ma b. wielu zwolenników. W najbliższym czasie będą też dyskutowane propozycje zmian w regulaminie świadczeń socjalnych. Konieczność zmiany regulaminu pojawiła się w związku ze zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym. Zmienia sie też status doktorantów, wg nowych przepisów będą traktowani jak studenci i będą mieli przywileje z tego tytułu, a więc pod znakiem zapytania jest możliwość korzystania przez nich z funduszu socja;nego (przeznaczony dla pracowników).

  3. Powróciła sprawa sprzed roku, dotycząca wykupu przez UMK legitymacji zniżkowych na przejazdy. Władze Uczelni postanowiły, ze będzie tak jak w tym roku, a więc pracownicy poniosą częściowe koszty wykupu legitymacji, a ci którzy nie zdecydują się wykupić, w przypadku wyjazdu na delegację, będą mieli zwracane 50% kosztu przejazdu. Postanowiono wysłać pismo do p. Rektora i zaproponować takie rozwiązanie, by Uczelnia wykupiła pewną ilość legitymacji ulgowych na okaziciela. W każdej jednostce organizacyjnej byłaby taka legitymacja i osoba wyjeżdżająca na delegację, a nie posiadająca legitymacji imiennej, mogłaby z niej skorzystać.

  4. Przypomniano, że do końca marca 2006r. muszą odbyć się wybory związkowe szczebla podstawowego. W naszym przypadku muszą być poprzedzone wyborami w Kołach (wybieramy zarząd Koła i delegatów na WZD "S" Uczelni).

  5. Jeden z członków KU poinformował, że podobno przedłużono umowę z dotychczasowym kierownikiem Osrodka w Bachotku (pełni tę funkcję od 2 lat). Wywołało to wielkie zdziwienie Komisji, gdyż od kilku miesięcy wiadomo, że kondycja finansowa ośrodka pod nowym zarządem bardzo się pogorszyła, że przynosi on coraz wieksze straty. Również pracownicy nie byli zadowoleni z pobytu w Bachotku, docierały do nas b. liczne głosy niezadowolonych wczasowiczów. Wszystko wskazywało na to, że umowa nie powinna być przedłużona. Zdziwienie było tym większe, że nasz Związek od wielu już miesięcy dostrzegał trudną sytuację i zwracał sie do Władz wielokrotnie, by zapobiec temu do czego doszło obecnie, czyli do realnej groźby konieczności pozbycia się Ośrodka. Dziwi teś to, że Władze nie konsultują się z "Solidarnością" w tak ważnej dla pracowników sprawie, jaką jest ośrodek wypoczynkowy będący znaczącym składnikiem funduszu socjalnego (w dysponowaniu funduszem socjalnym związkom zawodowym przysługują b. ważne uprawnienia stanowiące.

  6. Ustalono termin kolejnego zebrania KU - 25.I.2006r, godz. 17-ta

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium