nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Szablon
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dn. 27.09.2006 r

     Na zebraniu obecnych było 15 osób. zebranie prowadził kol. Grzegorz Trykowski.

 1. Na wstępie ustalono termin kolejnego zebrania Komisji Uczelnianej - 25.X.2006 r, o godz. 17:00
 2. Przyjęto do Związku 2 osoby - pracow. Studium Pedagogicznego, emeryt
 3. Nasi przedstawiciele, będący członkami Zarządu Regionu - kol. Ludmiła Fastowicz i kol. Grzegorz Trykowski, przedstawili relację z posiedzeń Zarzadu Regionu, które odbyły sie w nowej kadencji. Na lipcowym zebraniu przegłosowano podniesienie pensji nowego przewodniczącego ZR. Będzie ona wynosiła 2 średnie krajowe, a nie jak do tej pory 2 średnie płace w naszym województwie. tym samym zwiekszą się wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych członków Prezydium ZR. W związku z powyższym planowany na II półrocze budżet ZR przewiduje b. duży deficyt - ok. 67 tys. zł. Na wrześniowym zebraniu ZR mówiono o:
  • sprawa łamania praw pracowniczych w Metronie, Chłodnia Grudziądz
  • przedstawiono plan szkoleń
  • dyskusja przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Są 3 kandydatury na przewodniczącego Związku: Janusz Śniadek (dotychczasowy przewodn.), Jan mośiński (Reg. Wielkopolski Połudn.), Leszek Walczak *Reg. Bydgoski). Nasz Region ma 6 delegatów na KZD. W Krajowej Komisji może być 2 przedstawicieli z naszego Regionu.
  • będzie przeprowadzony remony sali bhp w Stoczni Gdańskiej. Wystawa "Drogi do niepodłegłości" bedzie przeniesiona do podziemia.
 4. Kol. J. Romański omówił inicjatywę "Solidarności" powołania Rady Pracowników na UMK. Doszło do podpisania porozumienia między przedstawicielami wszystkich związków zawodowych i powiadomiono JM. rektora. Pan Rektor nie widzi możliwosci powołania Rady Pracowników na UMK, argumentując, że ustawa nie dotyczy uczelni. Również ostatnia opinia Krajowej secji Nauki NSZZ "S" nie jest jednoznaczna.
 5. powróciła sprawa podjetej przez Senat UMK w czerwcu uchwały "w sprawie zasad ustalania zakresu obowiazków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych." pomimo naszych protestów dot. zarówno trybu przygotowania i uchwalenia uchwały jak i jej treści, senat UMK przyjął uchwałę bez poprawek. Zawiera ona wiele punktów wprowadzjących niekorzystne dla pracownika zmiany, np. brak przelicznika 2 za pracę w soboty i niedziele. W uchwale nie poruszono pewnych kwestii, np. brak zapisów dot. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 6. W wolnych wnioskach zaproponowano zaproszenie na posiedzenie Komisji Uczelnianej prawnika, specjalisty od prawa pracy.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium