nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Informacje z zebrania

Informacja z zebrania KU NSZZ "Solidarność" w dniu 28.02.2007r

      Na zebraniu obecnych było 15 członków Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.

 1. Nasi przedstawiciele w Zarządzie Regionu: kol. Ludmiła Fastowicz i kol. Grzegorz Trykowski przekazali informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego:
  • Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalnicach Soli SOLINO; ZR deklaruje wsparcie, pomoc prawną i w mediacjach. Odbyła się pikieta solidarnościowa zorganizowana przez ZR.
  • Uchwalenie budżetu ZR - głównym priorytetem jest rozwój związku, a więc pieniądze m.in. na szkolenia i obsługę prawną. Kontynuowana jest polityka maksymalnego oszczędzania funduszy związkowych - brak funduszu reprezentacyjnego, b. niskie limity na słuzbowe komórki i paliwo
  • Rok 2007 ma być rokiem ofiar stanu wojennego
 2. Informacja z Senatu
  • 15 marca wchodzi w życie nowa ustawa lustracyjna - 1200 do 1300 nauczycieli akademickich będzie miało obowiązek złożenia oswiadczeń lustracyjnych
  • poruszona była sprawa prof. Kryszaka; został zobowiązany do ustosunkowania się do swojej współpracy z SB;
  • szpital uniwersytecki Jurasza został zaliczony do 8 strategicznych szpitali objetych państwowym programem restrukturyzacji długu.
  • przedstawione zostały kierunki polityki kadrowej Uczelni. Wywołało to dużo kontrowersji i dyskusję. Projekt tego dokumentu nie został wcześniej przedstawiony NSZZ "Solidarność". Pomimo kontrowersji dokument został przegłosowany przy 1 głosie przeciwnym i 12 wstrzymujacych się.
  • jednogłośnie zostały przegłosowane regulaminy nagradzania nauczycieli i nienauczycieli. Tryn ich uchwalania, wg oceny NSZZ "S" nie był prawidłowy. Projekty regulaminów powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi, a nie jedynie przedstawione do zaopiniowania. Nasz przedstawiciel w Senacie przedstawił nasze zastrzeżenia i propozycje, ale nie zostały one wziete pod uwagę. Członkowie KU stwierdzili, że niestety coraz częstszą praktyką Władz Uczelni staje się pomijanie uprawnień zwizkowych.
 3. Kol. A. Bokiniec podzielił się wrażeniami ze spotkania przedstawicieli "S" w Poznaniu, na którym mówiono m.in. o regulaminie świadczeń socjalnych, regulaminie pracy, opieką roztaczaną nad emerytami, itd.
 4. Przyjeto do Związku nowego członka (uchw. Nr 3)
 5. Kol. I. Wiśniewska przwedstawiła plan wycieczek dla członków Związku
 6. Termin następnego zebrania KU - 28.III.07, godz. 17:00
 7. W wolnych wnioskach kol. Maśliński poruszył kwestię braku rozwiązania problemu świadczeń przedemerytalnych, a kol. Fastowicz poprosiła o wyjaśnienie procedury udzielania pracownikowi dofinansowania przy zakupie okularów.


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium