nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Działalność

Informacja z zebrania KU NSZZ "Solidarność" w dn. 28.03.2007r

      W zebraniu uczestniczyło 16 osób. Zebranie prowadził kol. Grzegorz Trykowski. Podjeto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 4 - przyjęcie do Związku 2 osób

UCHWAŁA NR 5 - KU NSZZ "S" upoważnia Prezydium do podjęcia kroków w sprawie egzekwowania praw przysługujących Związkowi. Przyjęto jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 6 - W związku z szeregiem niejasności oraz w odpowiedzi na ostatnią uchwałę Senatu w/s nowej ustawy lustracyjnej, KU NSZZ "S" zobowiązuje Prezydium do zorganizowania spotkania dla członków Związku w powyższej sprawie. Zaplanowano, że zagadnieniami poruszonymi na spotkaniu będzie przedstawienie ustawy lustracyjnej, ankiet lustracyjnych a także przedyskutowanie ewentualnych problemów czy wątpliwości związanych z tym tematem.
Przyjeto jednogłośnie.

      Uchwała ta została przyjęta po zrelacjonowaniu przez kol. Jerzego Romańskiego swego udziału w posiedzeniu Senatu w dn. 27.03.br (w zastępstwie Przewodniczącego). Dominującym tematem dyskusji Senatu była sprawa lustracji, której owocem było przyjęcie uchwały w/s poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dn 23 marca 2007.


     Kol. Alina Boniewicz zrelacjonowała przebieg zebrania sekcji płacowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S". Tutaj dominowała sprawa braku waloryzacji pensji pracowników szkół wyższych.

      Omawiano też sprawę oprotestowania Rozporządzenia MniSW w sprawie warunków wynagrodzenia (...), m.in. nowego taryfikatora wynagrodzeń na 2007r. W taryfikatorze podniesiono w sposób selektywny górne granice widełek płacowych, pozostawiając niezmienione dolne. W wielu uczelniach nie będzie środków na poprawę wynagrodzeń. Może to doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Wyraźnie widać, że Ministerstwo nie dąży do poprawy wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego, lecz do szczególnego umocnienia elitarnej korporacji części środowiska akademickiego.

      Kolejną oprotestowaną sprawą jest zmniejszenie środków naliczanych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Terminy najbliższych zebrań Komisji: 25 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca 2007r

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium