nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Działalność

Informacja z zebrania Komisji Uczelnianej NSZZ "S" w dn. 25.IV.2007r

     W zebraniu uczestniczyło 16 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak.

 1. Przyjęcie do Związku 2 osób (Wydz. Chemii) - uchwała nr 7
 2. Sprawa lustracji.
  Zgodnie z uchwałą nr 6 z dn. 28.03.07 r Prezydium KU zorganizowało po świetach spotkanie z profesorem Wojciechem Polakiem. Spotkanie było bardzo ciekawe, a uzyskane informacje oraz przedstawiony przez p. Profesora szerszy kontekst i interpretacja pewnych szczegółów dały członkom Komisji Uczelnianej "S" podstawy do podjęcia stanowiska dot. lustracji. Sprawozdanie z tego spotkania zostało przedstawione i rozdane członkom KU w celu wywieszenia na tablicach związkowych i rozpowszechnienia wśród pracowników. Po dyskusji KU przegłosowała (przy 2 głosach wstrzymujących się) uchwałę nr 8 przyjmującą nastepujące stanowisko:
  Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" przy UMK na temat lustracji w szkołach wyższych
 3. Kol. Andrzej Bokiniec przedstawił relację z posiedzenia Senatu. W ramach komunikatów podano m.in., że na razie oświadczenia lustracyjne złozyła ok. połowa pracowników. Pan prof. Józef Szudy zgłosił wniosek o uchwalenie przez Senat apelu do JM Rektora o nie wysyłanie oswiadczeń lustracyjnych do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Wniosek został przegłosowany: 55 głosów "za", 13 głosów "wstrz.".
  Na senacie przedstawiono też sprawozdanie z działalności UMK w 2006r. Przy okazji dyskusji o budżecie jeden z członków Senatu zapytał o mozliwość uzyskania danych o średnich płacach w poszczególnych grupach pracowniczych. W odpowiedzi usłyszał, że związki zawodowe otrzymały takie informacje. Ponieważ NSZZ "Solidarność" nie otrzymał takich danych, pomimo pisemnej prośby z dn. 1.12.06r, członkowie KU zobowiązali Prezydium do ponownego wystapienia do JM Rektora w tej sprawie. Od przeszło 2 lat pensje wiekszości pracowników nie zmieniają się. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S" nie jest to prawidłowe, gdyż nasze wynagrodzenia powinny być co roku waloryzowane. Członkowie KU przypomnieli też inną informację z KSN, dotyczącą funduszu socjalnego. Ponieważ zmienił się w tym roku sposób naliczania funduszu (kwota jest mniejsza) w ogólnej puli pozostają środki finansowe, które możnaby przeznaczyć np. na podwyżki wynagrodzeń pracowników technicznych. KU zobowiązała 3 osoby ze swego grona do zajęcia się bliżej tymi sprawami.
 4. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku.
  Przedstawiono członkom KU odpowiedź JM Rektora na nasze ostatnie pismo w/s Bachotka (zał. nr 1 i 2).
  Kol. Piotr Lewandowski poinformował, że uczestniczył w przedsezonowym przegladzie Ośrodka. Zostały wyremontowane 2 domki. We wszystkich domkach usunieto zaplecza kuchenne i jest zakaz przyrządzania posiłków w domkach. Wybuchła gorąca dyskusja, zaczęto przytaczać wszystkie zasłyszane wśród pracowników głosy krytyczne nt. funkcjonowania ośrodka i zarządzania nim. W wyniku dyskusji postanowiono wyłonić spośród siebie kilka osób, które by podjęły się przeprowadzenia analizy spraw związanych z Bachotkiem.
 5. Kol. Ludmiła Fastowicz przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Regionu:
  • Po 43 dniach głodówki zakończył się strajk w Solinie w Inowrocławiu
  • 14 maja w Inowrocławiu odbędzie się Walne Zebranie Delegatów ZR
  • do końca roku ma zostać zrealizowany pomysł karty rabatowej dla członków Związku
  • w czasie najbliższego weekendu w Górznie odbędzie się szkolenie członków ZR
  • 20 kwietnia do Lichenia będą zmierzać na swą coroczną pielgrzymkę ludzie pracy - członkowie "Solidarności"
  • 2 maja o godz. 16:30 w Muzeum Etnograficznym odbędzie się śpiewanie pieśni patriotycznych
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium