nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Działalność

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dniu 24.X.2007r

     W zebraniu uczestniczyło 14 członków Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność". Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak.

 1. Informacje o bieżącej działalności Związku:
  1. przypomnienie o istnieniu mailowego związkowego serwisu informacyjnego, docierającego do członków Związku ( jeśli nie otrzymujesz serwisu, podaj w biurze "S" swój adres mailowy),
  2. przypomnienie o organizowanych imprezach,
 2. Przyjęcie do Związku nowego członka - uchwała nr 12
 3. Ustawa o szkolnictwie wyższym.
  Od dłuższego czasu mówi się o konieczności nowelizacji ustawy. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" przygotowała swój projekt zmian, który został rozesłany do członków "S". Osoby zainteresowane, a nie posiadające projektu mogą go otrzymać od kol. Jerzego Romańskiego ( romjot@umk.pl ). Nadal oczekujemy na uwagi i sugestie.
 4. Kol. Irena Wiśniewska zrelacjonowała przebieg spotkania p. Kanclerza i p. Kierownik Działu Socjalnego z przedstawicielami związków zawodowych działających w UMK na temat zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  1. Przedstawiono projekt zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych. Część zmian ma charakter formalny, wynika z przywrócenia możliwości wydatkowania środków z funduszu socjalnego na wypoczynek poza granicami kraju. Zaplanowano też niekorzystną zmianę w dofinansowywaniu wycieczek organizowanych przez związki zawodowe. Jednakże po przedstawieniu argumentów przez przedstawicieli zw. zawodowych i krótkiej dyskusji, p. Kanclerz zdecydował o pozostawieniu bez zmian tej części Regulaminu. Podniesiono natomiast z 850 zł do 1000 zł podstawę naliczania dofinansowania do wycieczek organizowanych przez zw. zawodowe oraz wydłużono okres trwania wycieczki ( było 1-7 dni, obecnie 1-10 dni). Zaproponowano wpisanie do Regulaminu punktu pozwalającego organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Jest zamiar dofinansowywania pracownikom biletów na basen oraz karnetów do fitnes klubów. Natomiast zamierza się zlikwidować organizowanie projekcji filmów i dofinansowywanie biletów do kina, na koncerty, występy estradowe a dofinansowanie biletów do teatru i opery ograniczyć do 2 imprez w roku.
  2. Wczasy.
   Pan Kanclerz poinformował, że w 2008 r planuje się wyraźnie podnieść standard wypoczynku pracowników i emerytów. Wczasy będą wykupione w lepszych ośrodkach, być może z możliwością korzystania z zabiegów. W naszym ośrodku w Rowach, w starym budynku nie będą już kwaterowani wczasowicze. Budynek ten będzie pełnił funkcje administracyjne, magazynowe, będzie sala z grami dla dzieci, itp. Aby utrzymać liczbę osób korzystających z wczasów w Rowach, będą wykupione miejsca w prywatnym pensjonacie w pobliżu. W 2008 r UMK nie będzie organizował wczasów i kolonii zagranicą. Można będzie uzyskać dofinansowanie do tych form wypoczynku w przypadku wykupienia miejsc u obcego organizatora, z tym że określona będzie kwota podstawy dofinansowania.
  3. Tabele odpłatności na 2008 rok generalnie mają pozostać niezmienione. Na spotkaniu poruszono jednak kwestię wysokości zapomóg oraz dodatkowej pomocy finansowej w okresie przedświątecznym. Przedstawicielka NSZZ "S" przypomniała, że już od kilku lat "Solidarność" prosi o uwzględnienie w tabeli pomocy finansowej osób samotnych. Osoby te (głównie pracownicy) mają zazwyczaj dochód brutto powyżej 1600 zł i nie kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej. Wiadomo jednak, że sytuacja finansowa tych osób jest często trudniejsza niż rodziny wieloosobowej z niższym dochodem "na głowę". W związku z tym "Solidarność" proponuje wprowadzenie dodatkowego kryterium, np.: "dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe - przy dochodach do 2000 zł - zapomoga do 300 zł. Zapytano też p. Kanclerza o możliwość uzyskania przez pracowników i emerytów dodatkowej pomocy finansowej przed Świętami. Jednakże nie przewiduje się takich działań, gdyż zapomogi finansowe i losowe przyznawane są przez cały rok i podobnie w listopadzie, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi tabelami, będą rozpatrywane wszystkie złożone wnioski.
  4. Pan Kanclerz zaproponował przyznanie w 2008 r dużej kwoty z f. socjalnego jako dotację do Ośrodka w Bachotku. Wywołało to dyskusję, nie podjęto oczywiście na razie żadnych decyzji. Po zrelacjonowaniu przebiegu spotkania rozpoczęła się ostra dyskusja, w wyniku której przegłosowano następujące stanowiska:
   Stanowisko związków zawodowych dot. zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych oraz projektu tabel odpłatności na 2008r
   1. Zmiany w Regulaminie Świadczeń Socjalnych
    1. § 36, ust.1 - dopisać pkt. "3/ organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych"
    2. § 36, ust.4 - pozostawić bez zmiany, ewentualnie zmniejszyć liczbę 15 do 10
    3. § 36 - dopisać zaproponowany w projekcie akapit dot. karnetów na basen i do klubów fitness
   2. Tabele odpłatności.
    1.Tabela dofinansowania na wycieczki: wprowadzić limit - podstawę naliczania dofinansowania na wszystkie wycieczki (związkowe oraz organizowane przez Dz. Socjalny), np. 1500 zł
    2.Tabela "Pomoc finansowa". Postulujemy zmianę tabeli:
    1. w rubryce od 1401 do 1600 zł - wys. zapom do 400 zł
    2. dodać rubrykę: dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe: dochód do 2000 zł/os - wys. zapom. do 300 zł

    3. W związku z wieloletnimi trudnościami z realizacją "akcji świątecznej" - bony towarowe, proponujemy wprowadzenie do regulaminu jednorazowego dodatku wypłacanego w miesiącach XI-XII z funduszu socjalnego pracownikowi na indywidualny wniosek wg następujących zasad:
    1. wysokość dodatku uzależniona od wynagrodzenia pracownika (a nie od dochodu na osobę),
    2. dodatek przysługuje osobom zatrudnionym co najmniej 1 rok na UMK,
    3. proponowana wysokość dodatku:

     wynagrodzenie do 1200 zł 350 zł
     " 1201 1800 - 300 zł
     " 1801 2500 - 250 zł
     " 2501 3000 - 200 zł
     " powyżej 3000 150 zł

     Stanowisko dot. propozycji przyznania dużej dotacji z funduszu socjalnego do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku

     Od wielu lat obserwujemy z niepokojem rozwój sytuacji w Ośrodku UMK nad jeziorem Bachotek. Docierają do nas liczne opinie o pogarszającej się jakości oferowanych tam usług i złym traktowaniu wczasowiczów. W konsekwencji spada ciągle zainteresowanie wczasami w Bachotku (w b.r. tylko 147 osób - podczas gdy w Rowach 442), rośnie deficytowość Ośrodka, a zwiększa się wysokość corocznej dotacji z funduszu socjalnego. Uważaliśmy, że odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa głównie na obecnym kierowniku Ośrodka. Opinię tą przekazaliśmy Władzom UMK. Proponowaliśmy również podjęcie różnych "działań naprawczych" (np. powołanie specjalnej komisji, wydzierżawienie Ośrodka, liczne propozycje działań doraźnych). Nasze stanowisko zignorowano przedłużając kierownikowi umowę o pracę - tym razem na czas nieokreślony - oraz wydzierżawiając mu w trybie bezprzetargowym stołówkę. Od tego czasu sytuacja ekonomiczna Ośrodka i jakość usług uległy dalszemu pogorszeniu. Biorąc to wszystko pod uwagę nie widzimy uzasadnienia inwestowania kolejnych pieniędzy z funduszu socjalnego w Ośrodek. Decyzja taka mogłaby być podjęta tylko na podstawie solidnie przygotowanego i przedyskutowanego planu działań doraźnych i strategii długoterminowej ratowania Ośrodka. Wielu pracowników ceni sobie fakt posiadania przez UMK Ośrodka w Bachotku. W związku z tym NSZZ "Solidarność" zależy na tym, aby Ośrodek funkcjonował dobrze i rozwijał się, jednakże wydaje się, że w obecnej sytuacji jest to mało realne.
   V. Termin następnego zebrania KU - 21.XI.2007 r, godz. 17.00
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"



Toruński Informator Solidarności



UMK na bieżąco



Głos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium