nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Działalność

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" w dniu 21.XI.2007 r

 1. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak, który na wstępie przedstawił program obrad, a następnie podał najbliższe ważne terminy:
  4.XII.07, godz. 16.30 - spotkanie z JM Rektorem
  17.XII.07, godz. 16.30 - spotkanie opłatkowe Koła Emerytów
  19.XII.07, godz. 17.00 - spotkanie opłatkowe Komisji Uczelnianej.
  Przekazał też kilka ważnych informacji z posiedzenia Senatu:
  Sprawa legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów PKP. Jak pamiętamy przez dłuższy czas obowiązywało b. kontrowersyjne rozwiązanie. "Solidarność" długo zabiegała o zmianę tej sytuacji i w roku bieżącym Władze UMK wprowadziły w życie zasady satysfakcjonujące ogół pracowników. Dla osób chętnych i wyrażających zgodę na poniesienie części kosztów, Uczelnia wykupiła ulgi, a wszystkie delegacje są rozliczane wg rzeczywistych kosztów. Analogiczne zasady będą obowiązywały w 2008 roku. Rok kalendarzowy zakończy się dodatnim bilansem (zlikwidowany deficyt budżetowy), tak że będą środki na drobne podwyżki.
 2. Kol. Irena Wiśniewska zrelacjonowała wyniki negocjacji dotyczących zakładowego funduszu socjalnego. Na ostatnim zebraniu członkowie Komisji Uczelnianej sformuowali 2 stanowiska dotyczące dysponowania funduszem socjalnym - Biuletyn wewnątrzzwiązkowy nr 8. Ostateczne, przyjęte przez Władze i związki zawodowe, ustalenia i zmiany:
  1. w 2008 r będzie można otrzymać dofinansowanie do wypoczynku (wczasy, wycieczki, kolonie) poza granicami kraju. UMK nie organizuje wczasów zagranicznych, można wykupić u obcego organizatora. Wysokość dofinansowania oblicza się wg tabeli, z tym że kwota bazowa dofinansowania wynosi 1300 zł. Tzn. że maksymalny koszt wczasów krajowych i zagranicznych u obcego organizatora podlegający dofinansowaniu wynosi 1300 zł. Różnica między ceną miejsca a limitem 1300 zł nie podlega dofinansowaniu. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku kolonii i obozów.
  2. Pozostawiono zapis dotyczący organizacji imprez kulturalo-oświatowych (w tym seansów filmowych) oraz dodano punkt umożliwiający organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (fitness, basen).
  3. Wydłużono do 10 dni okres trwania wycieczki, do której przysługuje dofinansowanie (było 7 dni). Podniesiono z 850 do 1300 zł limit kosztu wycieczki organizowanej przez związki zawodowe. Część kosztu wycieczki powyżej 1300 zł nie podlega dofinansowaniu. Z zapisem tym nie zgadza się ZNP, który chce by limit 1300 zł dotyczył też wycieczek organizowanych przez Dział Socjalny. W tym miejscu rozwinęła się dyskusja. Jednak przeważył m.in. argument, że przy zachowaniu limitu ograniczy się możliwość wyjazdu osobom mało i średnio zarabiającym. W głosowaniu większość opowiedziała się za nie narzucaniem limitu na wycieczki organizowane przez Dział Socjalny. Podkreślono jednak konieczność udziału Komisji Międzyzwiązkowej w procesie weryfikacji oraz wnioskowania do Dz. Socjalnego, by ilość miejsc na wycieczkach nie była znikoma (np. 30-40 miejsc w sezonie przy ok. 3000 pracowników), ale by umożliwić większej ilości osób udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych.
  4. Tabele dopłat:
   1. niezmienione pozostają tabele dotyczące:
    Pomocy na cele mieszkaniowe,
    Kolonii - podniesiono jedynie podstawę naliczania dofinansowania do miejsca zakupionego u obcego organizatora (z 1000 zł do 1300 zł),
    Wczasów - jak wyżej
    Wycieczek - jak wyżej, zmiana podstawy z 850 do 1300 zł
   2. uwzględniono sugestie "Solidarności" i wydłużono tabelę pomocy finansowej. Poprzednia tabela kończyła się na rubryce: "przychód do 1600 zł/os", obecnie poszerzono grono osób uprawnionych do otrzymania zapomogi zmieniając próg na 2000 zł/os
   3. pojawił się nowy zapis umożliwiający dopłaty do biletów na imprezy sportowe i określona została zasada dofinansowania kosztu biletu na wszystkie imprezy.
  Na zakończenie kol. Irena Wiśniewska zacytowała niektóre zapisy projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dotyczące świadczeń socjalnych.
 3. Kol. Jerzy Romański, w związku z pojawiającymi się pytaniami, przypomniał zasady częściowej refundacji kosztu okularów - załącznik odpowiedź p. Kanclerza na nasze pismo z marca 2007 r. Następnie kol. J. Romański przedstawił program posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "S", na które wybiera się w najbliższą sobotę.
 4. Badania okresowe. W związku ze skargami pracowników na organizację badań okresowych, kol. Elżbieta Łaukajtys zajęła się tą sprawą i przedstawiła na zebraniu propozycję usprawnienia organizacji badań. Wywiązała się dyskusja, padały sprzeczne informacje. Wszyscy byli zgodni jedynie co do tego, że jest to żle zorganizowane i pracownik traci duzo czasu, siedząc w kolejkach pod różnymi gabinetami. Kol. E. Łaukajtys dalej poprowadzi tę sprawę i na zebraniu Prezydium przedstawi propozycję pisma do Władz Uczelni z propozycjami zmian organizacyjnych w APL dotyczących badań okresowych.
 5. Kol. Ludmiła Fastowicz przedstawiła relację z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu, które odbyło się w Kobylnikach - patrz TIS nr 19.
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium