nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w dn. 27.02. 2008 r

 1. Przyjęcie do Związku nowego członka (prac. Biblioteki) - uchwała nr 4
 2. Kol. Irena Wiśniewska poinformowała o wycieczkach planowanych w 2008 roku.

  Wycieczki wstępnie zaplanowane przez KU NSZZ "Solidarność" w 2008 roku:
  • 27.IV - 4.V.08 - Ustronie Morskie ok. 760 zł 50 osób
  • 12.VII - 19.VII.08 - Bieszczady ok. 660 zł 46 os.
  • 5.VIII - 11.VIII. 08 - Zakopane ok. 600 zł 44 os.
  • 1.IX - 7.IX.08 - Zakopane ok. 600 zł 40 os.
  • II poł. sierpnia - wycieczka zagraniczna (Węgry) ok. 1300 zł 48 os.
  Oprócz w/w wycieczek będą organizowane wycieczki krótkie, jedno- lub dwudniowe.
 3. Omówienie dostarczonego przez Dział Socjalny "Sprawozdania z działalności socjalnej za 2007 rok" - kol. Irena Wiśniewska. Pojawiły się 2 pytania: jedno o nasze ośrodki wypoczynkowe - jak zostały zużyte środki finansowe przekazane z funduszu socjalnego i drugie o wycieczkę do Rzymu. W tym roku nie otrzymaliśmy jeszcze sprawozdania z działalności ośrodków, więc odpowiedź na pierwsze pytanie jest trudna. Jeśli chodzi o wycieczkę, członkowie Komisji stwierdzili, że wobec dużej liczby chętnych, powinien być zorganizowany jeszcze jeden taki wyjazd (albo 2 autokary w jednym terminie albo drugi autokar np. we wrześniu).
 4. Podwyżki - temat ten nadal wzbudza emocje i dużo pytań. M.in. przedstawiono pytania i wątpliwości jednego z członków Związku na Wydz. BiNoZ. Na pytania dot. I etapu podwyżek, który jest już za nami, na ogół można było znaleźć odpowiedź (pisma i oficjalne wypowiedzi Pana Rektora, informacje od pracowników), natomiast zupełną niewiadomą jest oczekiwany przez wszystkich II etap podwyżek. Od 2004 roku nasze pensje nie były praktycznie waloryzowane i choćby z tytułu inflacji, każdy oczekuje podwyżki. Przy okazji tej dyskusji okazało się, że informacje z którymi staramy się dotrzeć do członków Związku (i nie tylko) rozchodzą się dość słabo. A przecież funkcjonuje strona internetowa ( www.solidarnosc.umk.pl ), biuletyny wewnątrzzwiązkowe (dostępne również na stronie), tablice ogłoszeniowe, a przede wszystkim nasi przedstawiciele na Wydziale/Instytucie.
 5. Informacja z posiedzenia ZR - kol. Ludmiła Fastowicz
  Zatwierdzano budżet Zarządu Regionu, przegłosowano zakup nowego samochodu,
  ZR zamierza kupić we Włocławku budynek na siedzibę związkową,
  Akcja "grosik" jakoś nie może wystartować w Toruniu,
  W regionie powstają nowe KZ (nowi członkowie).
 6. Kol. Jerzy Romański omówił projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, przedstawiając jego zawartość. Ze względu na wielką wagę tego dokumentu, który być może w przyszłości będzie podstawowym aktem prawnym obowiązującym w uczelniach, KU NSZZ "S" zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich członków Związku o zapoznanie się z PUZP i kierowanie uwag do Komisji lub bezpośrednio do kol. Jerzego Romańskiego. Projekt Układu dostępny jest w naszym biurze i na związkowej stronie internetowej.
 7. Zastanawiano się nad ewentualnym terminem Walnego Zebrania Delegatów "S" UMK, wstępnie ustalono 14.V., godz. 17.00.
 8. Termin następnego zebrania Komisji Uczelnianej - 19.III.2008r, godz. 17.00
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium