nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działaność - 26.01.2005r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 26.01.2005r

Na zebraniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ "S" +2 gości - pracownicy stołówki.
 1. Sprawy organizacyjne

  1. Termin Walnego Zebrania Delegatów został przesunięty na 4 marca br. (ze względu na salę.

  2. Najbliższe zebranie Komisji Uczelnianej odbędzie się 23.02 o godz. 17-tej

  3. Podjęto uchwałę nr 1 o przyjęciu w poczet Związku 4 osób.

 2. Sprawa Stołówek.
  Przewodniczący Związku zrelacjonował sprawę grożących pracownikom zwolnień grupowych w związku z zamiarem likwidacji stołówek.
  W grudniu 2004r Przewodniczący Związku w rozmowie z p. Dyrektorem pytał o stołówki i uzyskał odpowiedź, że zgodnie z wcześniejszym planem jedna stołówka będzie pracować. W dn. 13.01.2005r otrzymaliśmy pismo, w którym zawiadomiono nas, że w UMK zachodzi konieczność grupowego rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Podano, że przyczyną zwolnień jest zmiana ustawy z 12.09.1990r o szkolnictwie wyższym w zakresie pomocy materialnej dla studentów (zniesione dopłaty do posiłków studenckich).
  W odpowiedzi na to pismo oświadczyliśmy, że ,,... wobec faktu pominięcia konsultacji ze związkami zawodowymi i braku pełnej informacji oraz kierując się interesem społecznym, NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się likwidacji stołówki i przeprowadzeniu zwolnień wśród pracowników." Napisaliśmy, że naszym zdaniem nie podjęto działań zmierzających do naprawy sytuacji w stołówce i że decyzja o likwidacji jest przedwczesna. Prosiliśmy też o podanie konkretnych informacji (zał. nr 1).
  W dniu 24.01 br. odbyło się spotkanie p. Dyrektora z Przewodniczącym związków zawodowych, a w dn. 26.01 otrzymaliśmy projekt "Porozumienia".
  Po przedstawieniu tych wszystkich informacji odbyła się długa dyskusja z udziałem pracowników stołówki. Wynikiem analizy "Porozumienia" i tej dyskusji były dwa pisma (l.dz. 6 i 7), w których jeszcze raz podkreśliliśmy nasze stanowisko - sprzeciw wobec zamiaru likwidacji stołówek oraz argumenty, które nie pozwalają nam w obecnej formie podpisać "Porozumienia" (zał. nr 2 i 3).

 3. Zniżki na przejazdy PKP
  Do KU i przedstawicieli "S" zaczęły docierać zapytania i protesty związane z ukazaniem się pisma p. Dyrektora odnośnie legitymacji uprawniających do zniżki na przejazdy PKP. Po dyskusji członkowie KU wyrazili następujące stanowisko:

  STANOWISKO
  z dn. 26.01.05r
  dot. legitymacji uprawniających do 50% zniżki na przejazdy PKP

  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" wyraża zdziwienie z powodu treści punktu drugiego w/w pisma: "Władze Uczelni w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych funkcjonujących w UMK podjęły decyzję, że w związku z wykupieniem przez Uczelnię uprawnień do 50% ulgi kolejowej - Uczelnia będzie zwracać z tytułu podróży służbowych koszty przejazdów środkami PKP na terenie kraju wg ceny biletów PKP określonych z 50% ulgą. Uczelnia nie będzie zwracać kosztów przejazdów środkami PKP na bilety wykupione w wysokości 100% ceny biletu."
  Użycie zwrotu "... w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych ..." uważamy za bezzasadne, ponieważ nie było z nami żadnych uzgodnień.
  Członkowie Komisji Uczelnianej uważają również, że pracownicy, którzy z jakichś powodów osobistych nie zdecydowali się na skorzystanie z oferowanych przez Uczelnię legitymacji, nie mają obowiązku ponosić dodatkowych kosztów związanych z podróżą służbową.
 4. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała o pracy Zarządu Regionu. trwają przygotowania do obchodów 25-lecia Związku. W ramach obchodów m.in. ma być otwarta wystawa w Muzeum Okręgowym, ma się odbyć bieg "S", zawody wędkarskie, sesja naukowa, Msza św. Na Bulwarze Filadelfijskim ma być zorganizowany piknik.
  Kol. Stanisław Biniak zaproponował, by na wiosnę zorganizować na UMK spotkanie panelowe znanych osób: działacza "S", socjologa czy politologa. Natomisat na II część spotkania zaprosić np. Jana Pietrzaka (istnieje być może nawet możliwość otrzymania z zewnątrz funduszy).

 5. Informacja o wycieczkach:

  • 26.07 - 1.08.2005r (7 dni) - SENTYMENTALNA WYPRAWA NA WILEŃSZCZYZNĘ, cena 850 zł, dla członków "S" 750 zł, zapisy wraz z zaliczką do dnia 11 marca br

  • 29.08 - 5.09.2005r (8 dni) - KIJÓW, LWÓW - ŚLADAMI NASZEJ HISTORII, cena ok. 1200 zł, zapisy wraz z zaliczką do dnia 5 kwietnia 2005r.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium