nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 01.12.2004r
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 01.12.2004r

Na zebraniu obecnych było 14 osób. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak.
 • Na wstepie kol. Stanisław Biniak poinformował o pierwszym wspólnym posiedzeniu Senatu UMK i Akademii Medycznej. Ilość wydziałów UMK powiększyła się o 3 wydziały Collegium Medicum.
  Po raz kolejny poruszono temat przyszłej współpracy "Solidarności" UMK i "Solidarności" Akademii Medycznej. Postanowiono wysłać Kolegom z Bydgoszczy zaproszenie na nasze spotkanie opłatkowe w dn. 15.XII.br.

 • Informacje z Wydziałów.
  Członkowie Komisji Uczelnianej mówili o tym, że pracownicy na poszczególnych Wydziałach są b. rozgoryczeni, że w tym roku nie ma ani dodatku świątecznego do pensji ani bonów towarowych. Wbrew intencjom, rozżalenie i zamieszanie spowodowała akcja dodatkowych zapomóg finansowych. Przy tak ustawionym progu dochodu brutto na osobę do zapomogi kwalifikuje się niewielu pracowników. Członkowie Komisji Uczelnianej jeszcze raz stwierdzili, że nie został zachowany ustawowy wymóg uzgodnienia ze związkami zawodowymi zasad przyznawania zapomóg świątecznych. Ściśle rzecz biorąc została uzgodniona tabela, gdzie progiem warunkującym przyznanie pomocy jest 1600 zł na osobę, po czym ukazała się informacja podająca 1200 zł/os. jako próg.
  KU postanowiła, by wraz z Zarządem ZNP zwrócić się do dyrekcji o dane dot. ilości złożonych wniosków przez emerytów i pracowników z podziałem na nauczycieli i nienauczycieli oraz z podziałem na grupy wg wysokości dochodu. Postanowiono również negocjować stanowczo z Dyrekcją zrealizowanie II etapu dodatkowych zapomóg finansowych ("świątecznych") dla osób o dochodach 1200 - 1600 zł/os. Postulowano również zwiększenie wysokości zapomóg. Członkowie KU argumentowali swoje decyzje m. in. faktem istnienia niewykorzystanych środków finansowych funduszu socjalnego.
  Dyskutowano również, czy w przyszłym roku nie wrócić do formy bonów towarowych.

 • Nasz przedstawiciel na Biologii zgłosił wniosek pracownicy Wydz. Biologii dot. paczej świątecznych dla dzieci. Proponowała ona, by zamiast słodyczy kupować dzieciom coś pożytecznego, a jeśli już słodycze to dawać paczki przed świętami, ewentualnie zabawę robić po świętach. Propozycja ta nie uzyskała aprobaty większości członków KU.

 • Ustalono termin spotkania opłatkowego KU - 15.XII., godz. 17:00.

 • W drugiej części spotkania Przewodniczący podzielił się z zebranymi swoimi wrażeniami z wizyty u Ojca Świętego i przekazał pozdrowienia od Papieża.

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium