nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna -> Działalność - 27.10.2004r
INFORMACJA Z ZEBRANIA KOMISJI UCZELNIANEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w dn. 27.10.2004r

Obecnych było 13 członków Komisji Uczelnianej. Zebranie prowadził Przewodniczący Związku kol. St. Biniak.
 1. Stanisław Biniak poinformował o Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki, które odbędzie się w dn. 6-7.XI. br w Poraju koło Częstochowy i na które się wybiera jako nasz delegat.

 2. Przyjęcie do Związku 3 nowych członków (uchw. nr 10)
  Postanowiono nowoprzyjęte osoby zawiadamiać pisemnie, dołączając aktualne informacje związkowe.

 3. Skarbnik kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności związkowej za okres 1.01.-30.09.2004r. Nigdzie nie nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kwot, nawet w przekraczanej zazwyczaj rubryce: ''zapomogi losowe, pomoc rzeczowa''. Wg preliminarza przeznaczone było na ten cel 11% naszego dochodu i tyle wydano. W rubryce, ''imprezy kulturalne i turystyczne'' było zaplanowane 15%, a pomimo bogatej i urozmaiconej w tym roku oferty turystyczno-kulturalnej wydano tylko 8.3%.

 4. W dniu wczorajszym, tj. 26.X. br wpłynęło pismo od p. Dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie dodatkowej, jednorazowej wypłaty pomocy finansowej dla pracowników i emerytów z funduszu socjalnego. Do pisma dołączona była uaktualniona tabela pomocy finansowej. Z treści pisma i dołączonego załącznika jednoznacznie wynikało, że pomoc będzie przyznawana wg przedstawionej tabeli. Okazało się jednak, że dołączona tabela nie ma związku z jednorazową, dodatkową wypłatą pomocy finansowej i że w zasadzie kryteria nie są znane. Członkowie KU stwierdzili, że grono osób uprawnionych do tej dodatkowej pomocy jest b. zawężone, że przykładowo samotni pracownicy będą zupełnie wykluczeni. Podobnie pracownicy mało- i średniozarabiający. Od kilku lat dobrą praktyką na naszej Uczelni były jednorazowe dodatki do pensji w grudniu lub bony towarowe dla wszystkich pracowników i emerytów, tak więc członkowie KU obawiają się, że ludzie będą bardzo zawiedzeni i niezadowoleni. Podjęto uchwałę:

  UCHWAŁA NR 11/2004

  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" akceptuje propozycję p. Dyrektora odnośnie uruchomienia dodatkowej, jednorazowej wypłaty pomocy finansowej z z.f.ś.s dla pracowników, emerytów i rencistów o najniższych dochodach.
  Komisja akceptuje tę inicjatywę tym bardziej, że jest ona zbieżna ze zgłaszanymi wcześniej propozycjami członków KU.
  Proponujemy, by wysokość tej pomocy była zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i przyznawana zgodnie z nową tabelą obowiązującą od 15.XI.04r.
  Proponujemy, by dla osób samotnych obowiązywało inne kryterium maksymalnego dochodu przy którym można jeszcze otrzymać pomoc, np. 2 tys. zł.

  Jednogłośnie

  Zobowiązano Prezydium do prowadzenia negocjacji z Dyrekcją, by akcję tę przeprowadzić zgodnie z kryteriami, na które wyrażą zgodę oba związki.

 5. Zapytano o sprawę szczepionki przeciw grypie: Dlaczego pracownicy UMK w swojej przychodni muszą płacić nie tylko za szczepionkę ale i usługę i na czym polega atrakcyjność tej oferty? Czy Uniwersytet nie mógł choć częściowo sfinansować tej akcji?

 6. UCHWAŁA NR 12/2004

  KU NSZZ "S" postanawia zwołać w dniu 10.XII. br sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "S" na UMK i zobowiązać prezydium do przygotowania tego zebrania.

  Jednogłośnie
 7. Termin następnego zebrania KU: 24.XI.br, godz. 17-ta.

 8. W najbliższym czasie (prawdopodobnie w dn. 18.XI.br) odbędzie się spotkanie autorskie z kol. Andrzejem Lewandowskim połączone z promocją jego książki (Przekład Wierszy F. Petrarki). Serdecznie zapraszamy wszystkich na to spotkanie.

 9. Kol. Ludmiła Fastowicz poinformowała o pracach Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "S":

  • przygotowania do obchodów 25-lecia "S"

  • podobał się nasz pomysł ogłoszenia konkursu dla uczniów nt. "S". Omawiano też pomysł zasadzenia 25-cio letnich dębów.

  • mówiono o nieciekawej sytuacji w Szpitalu w Brodnicy i ZOZ w Łubiance

  • Zarząd regionu włączył się w obchody 20-lecia śmierci ks. J. Popiełuszki

  • Krajowa Komisja odbyła swoje posiedzenie w Suchowoli

  • przypominamy, że Krajowa Komisja ogłosiła bierzący rok rokiem ks. Jerzego

  • Kol. Fastowicz przekazała do Zarządu Regionu nasze uwagi:

   • prośbę o bardziej regularne ukazywanie się TIS-a oraz o przekazywanie przez Zarząd Regionu Komisjom Zakładowym pilniejszych informacji pocztą elektroniczną.NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium