nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Strona Główna

L.dz. KU NSZZ "S" 23
Toruń, 15.05.2008 r
JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski
w/m

     Szanowny Panie Rektorze,
dnia 28 marca 2008 roku skierowaliśmy na ręce Pana Rektora postulaty płacowe sformułowane przez Komisję Uczelnianą NSZZ "Solidarność" oczekując, że do końca kwietnia otrzymamy informację dotyczącą możliwości i terminu realizacji tych postulatów (kopia w załączeniu). Ponieważ do dnia 14 maja 2008 r. nie otrzymaliśmy spodziewanych informacji ze strony władz rektorskich, pragniemy przypomnieć, że nasze postulaty płacowe nie wykraczają poza obietnice złożone przez Pana Rektora w trakcie kampanii wyborczej w marcu br. deklarujące możliwość zrealizowania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu w granicach 10-15 % w II lub III kwartale roku 2008. Oczekujemy, że przed upływem pierwszej dekady czerwca 2008 r. podjęte zostaną przez władze rektorskie UMK powszechnie oczekiwane przez naszą społeczność akademicką stosowne decyzje płacowe poprzedzone negocjacjami na ten temat z Komisją Uczelnianą NSZZ "Solidarność". Usilnie prosimy o deklarację Pana Rektora w tej sprawie. Wobec braku stosownej reakcji na nasze postulaty będziemy zobligowani do podjęcia w czerwcu odpowiedniej akcji protestacyjnej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" przy UMK z dnia 14 maja 2008 r. (w załączeniu treść uchwały).

     Pozostając z wyrazami szczerego szacunku, życzymy Panu Rektorowi całkowitego i trwałego powrotu do zdrowia.

W imieniu KU NSZZ "Solidarność" Stanisław Biniak przewodniczący

NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium