nszz solidarność toruń
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Menu

 
Strona Główna
Ogłoszenia
Działalność
Archiwum Biuletynów
Ciekawe miejsca
Przegląd prasy
Kontakt
Mapa Serwisu

Statut prawny

 
Władze
Statut
Uchwała Finansowa
Uchwały i Stanowiska
Kalendarium
Deklaracja Członkowska

Relacje z wyjazdów

 
Warszawa '08
Zakopane IX.07
Zamość '07
Zakopane VIII.07
Kraków '07
Wrocław '07
Grudziądz '06
Huculszczyzna '06
Zakopane '06
Podlasie '06
Mogilno '06
Rowy '06
Kijów, Lwów '05
Gdansk '05
Zakopane '05
Suwalszczyzna '05
Litwa-Łotwa-Estonia '04
Bachotek '04
Bierzgłowo '04
Huculszczyzna '03
Lwów i okolice '02
Tatry '02
Piwnice k. Torunia '02
Zakopane '01
Wilno '01
Beskid Żywiecki '01
>>> NSZZ Solidarność przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sekretariat KU NSZZ Solidarność:ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń, Rektorat UMK pok. 612, czynny w godz. 830 - 1430, tel. / fax. - 611 42 87, E-mail: sol@uni.torun.pl - Serdecznie zapraszamy!!! <<<

Spotkanie

INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ "S" Z JM REKTOREM UMK w dn. 4.XII.2007r.

     Przewodniczący Związku kol. Stanisław Biniak powitał przybyłych gości: JM Rektora, Zastępcę Kanclerza ds. organizacyjnych i Zastępcę Kanclerza ds. administracyjnych. Podczas spotkania poruszono 2 tematy: system wynagradzania oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku.

 1. Płace.
  Na wstępie Przewodniczący Związku powiedział, że członkowie Komisji Uczelnianej "Solidarności" zapoznali się z obszernym wywiadem Pana Rektora w Głosie Uczelni i proszą o bliższe informacje nt. systemu wynagradzania i zapowiedzianych od stycznia ruchów płacowych. Od 2004 roku płace zdecydowanej większości pracowników nie wzrosły. U części pracowników niektóre dodatkowe składniki wynagrodzenia uległy obniżeniu. Doszło do bardzo dużych dysproporcji między płacami w ramach tej samej grupy pracowniczej. Tak więc mamy sytuację taką, że wąska grupa pracowników zarabia dość dużo, natomiast ogółu pracowników dotyczy zamrożenie płac, a nawet uwzględniając inflację - realny spadek zarobków. Przewodniczący zadał więc pytanie jak te sprawy widzą Władze Uczelni i jak zamierzają wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników. JM Rektor udzielił szerokiej odpowiedzi. Na wstępie stwierdził, że zakłada iż pracownicy dobrze życzą UMK, chcą by się rozwijał i cieszą się z poczucia stabilności swego zatrudnienia. Jednak w wielu kwestiach inny jest punkt widzenia Władz i związku zawodowego. UMK jest największym zakładem pracy w regionie : ok. 4200 pracowników i ok. 40 tys. studentów. Musi zmienić się nasz sposób myślenia, przestają obowiązywać stare zasady, np. im dłużej się pracuje, tym więcej się zarabia. Od 2002 roku był ujemny wynik finansowy. Koszty utrzymania UMK były większe niż wpływy, nie można było więc podwyższać płac. Dodatkowe pieniądze z Ministerstwa w 2007 r nie mogły być przeznaczone na płace. Najprawdopodobniej rok 2007 zakończy się z wynikiem pozytywnym. Być może pozwoli to na utworzenie nowego systemu stypendialnego oraz pewne ruchy płacowe od 1.I.2008r (podwyżka tylko dla części pracowników). Płace zasadnicze bardzo odbiegają od ostatecznych sum wypłacanych pracownikom. I tak np. w 2007r płace zasadnicze wynosiły 48 mln zł, a płace rzeczywiste, na które składa się 30 różnych pozycji - 89 mln zł. To, że od 2004 r nie było podwyżek, to konsekwencja Ustawy o szkoln. wyższym i nie zwiększania przez rząd kwoty bazowej. Ustawowy zapis o wynagrodzeniach ( art.151) mówi o średniej płacy w kraju w danej grupie, nie dotyczy danego pracownika ani danej uczelni. Zaniżenie kwoty bazowej skutkuje takimi a nie innymi płacami. Uczelnie mają b. dużą samodzielność, ale i odpowiedzialność, trzeba tak kierować finansami, by nie została zagrożona stabilność instytucji. Jeden dzień funkcjonowania UMK kosztuje 1 mln zł. Nie jest tak, że płace nie drgnęły. W 2006 r fundusz płac zwiększył się do 139 mln zł, a w 2007 r do ok. 140 mln zł. Jeśli chodzi o styczniowe podwyżki to JM Rektor przewiduje następujący mechanizm: Nikt z profesorów na pierwszym etacie nie powinien mieć mniej niż 4 tys zł pensji zasadniczej. Należy dbać o tę grupę pracowniczą, gdyż kadra profesorska ma zasadnicze znaczenie dla UMK, a istnieje konkurencja. Dziekani sporządzają listę rankingową najlepszych pracowników, obejmującą 15 % nauczycieli akademickich i 15% nienauczycieli. Kolejne ruchy płacowe nastąpią w marcu, gdy będzie zatwierdzony budżet państwa i znana wysokość dotacji z MNiSW.

  Następnie wywiązała się dyskusja i Pan Rektor odpowiadał na liczne pytania.
  Pyt. (J.R.) Sprawa braku przeliczników za pracę w soboty i niedziele. Mamy wrażenie, że jesteśmy na dnie widełek, zarabiamy mniej (inflacja). Jak temu zaradzić?
  Odp. Brak przeliczników - zlikwidowana fikcja (jedna godzina pracy a płacone za dwie), natomiast wzrosły stawki. Za dużo osób pracuje na UMK, na niektórych wydziałach zbyt dużo pracowników w stosunku do ilości studentów. Sytuację porządkuje się blokując przyjmowanie nowych pracowników.
  Pyt. (J.R.) Czy jest szansa na zrównanie naszych płac z płacami europejskimi i czy zmierzamy w tym kierunku?
  Odp. Są zmiany na korzyść. Musi nastąpić koncentracja środków na najlepszych uczelniach. Dla UMK są to dobre prognozy.
  Pyt. (J.U.) Jakie będą kryteria styczniowych podwyżek? Czy nie można wprowadzić zasady podnoszenia płacy pracownikom 2 lata przed emeryturą?
  Odp. Kryterium bardzo proste: najlepsi dla Uczelni pracownicy. Wyższa pensja 2 lata przed emeryturą nie ma wpływu na wysokość emerytury.
  Pyt. (W.M.) Czy będzie się dążyło do zniwelowania dużych różnic płac w danej grupie pracowniczej?
  Odp. Istnieje duża autonomia poszczególnych wydziałów. Nie ma mechanizmu, że wszyscy zarabiają równo na tym samym stanowisku.
  Pyt. (E.B.) Pracownicy na wydziałach doświadczalnych nie są dostrzegani, a ich działania na rzecz procesu dydaktycznego są ważne i powinni być oni doceniani.
  Odp. Jakość dydaktyki musi być brana pod uwagę i Pan Rektor zakłada, że kierownicy jednostek będą to brali pod uwagę.
  Pyt. (L.F.) Czy w Bibliotece będą podwyżki też dla 15% pracowników i czy będą brane pod uwagę tylko osoby prowadzące działalność naukową? Przecież Biblioteka jest jednostką usługową dbającą o komfort czytelnika. Osoby najlepsze są już gratyfikowane poprzez dodatki specjalne. Wracając do sprawy wyższej pensji przed emeryturą - na UAM pracownik 2 lata i 8 miesięcy przed emeryturą dostaje górę widełek.
  Odp. Dodatki specjalne są przyznawane na pół roku. Podwyżki oczywiście będą tak jak gdzie indziej. Przykład z UAM - niemożliwe by dotyczyło to wszystkich pracowników.

  Członkowie Komisji Uczelnianej kilkakrotnie zadawali pytanie o udział związków zawodowych w ustalaniu kryteriów podziału środków na podwyżki. Przewodniczący NSZZ "S" stwierdził, że "Solidarność" odnosi wrażenie, że jest pomijana w kwestiach stricte związkowych a jej uprawnienia nie są w pełni respektowane. Pan Rektor odpowiedział, że jest jedno kryterium dot. profesorów (pł. zasadnicza min. 4 tys. zł) a pozostałe podwyżki dotyczą indywidualnych pracowników i tu najważniejsza jest ocena kierowników. W grudniu JM spotka się z przewodniczącymi związków zawodowych działających w UMK w tej sprawie.
 2. Drugą poruszoną sprawą było funkcjonowanie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku. Faktem jest stały spadek zainteresowania wczasami w Bachotku. Dyskusja wykazała, że ten temat ciągle budzi dużo kontrowersji. Członkowie Komisji w licznych wypowiedziach przytoczyli znane już zastrzeżenia, uwagi i problemy. Natomiast Pan Rektor i Pan Kanclerz mówili o gospodarności obecnego kierownika, o korzystnych zmianach, które nastąpiły. Nie było nawet zgody co do tego, czy obieg informacji, w tym temacie, w obie strony jest odpowiedni i czy uprawnienia związkowe są realizowane. W tej sytuacji Przewodniczący Związku stwierdził, że wobec nieuwzględniania zarówno naszych negatywnych opinii jak i sugestii nt. funkcjonowania Ośrodka w Bachotku, całkowita odpowiedzialność za dalszą działalność Ośrodka i ewentualne niepożądane efekty spoczywa na Władzach Rektorskich.(wypowiedzi nieautoryzowane)
za Komisję Uczelnianą NSZZ "S"
/Irena Wiśniewska/
NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości

Komunikaty i apele

 

Artykuły

 

Informacje

 

Archiwum Biuletynów NSZZ "Solidarność"Toruński Informator SolidarnościUMK na bieżącoGłos Uczelni


statystyki www stat.pl


NSZZ Solidarność Toruń - masz wpływ na kształtowanie przyszłości
Copyright © 2005-2007
Pomysł i realizacja
Grzegorz Hrynek
Strona Główna | Ogłoszenia | Działalność | Ciekawe miejsca | Przegląd prasy | Kontakt | Władze | Statut | Uchwała Finansowa | Uchwały i Stanowiska | Kalendarium